Skupina Helios (dále jen: správce, kontakt: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovinsko, email: [email protected]  respektuje soukromí uživatelů a zavazuje se k pečlivé ochraně osobních údajů obdržených prostřednictvím online formulářů v souladu s platnou legislativou.

Na určitých místech našich webových stránek nám mohou uživatelé dobrovolně svěřit své osobní údaje (jméno, adresa, email, atd). Ve Skupině Helios budeme používat a schraňovat tyto osobní údaje pouze k účelům, ke kterým jsme osobní údaje obdrželi, jinak může být souhlas zrušen. S pomocí odpovídajících technických a organizačních procesů pro zabezpečení osobních dat zabráníme nepovolenému přístupu nebo prozrazení osobních údajů.

V případě, že uživatel na našich webových stránkách vyplnil kontaktní formulář, budeme poskytnuté informace využívat pouze ke korespondenčním účelům. Pokud nám však uživatel nechce poskytnout své kontaktní informace, pak bohužel nebudeme schopni odpovědět na jeho dotaz.

Skupina Helios může občas svěřit určité úkoly související se zpracováním získaných osobních údajů smluvním partnerům, s nimiž má smlouvu o zpracování osobních údajů. Tito partneři mohou zpracovávat získané údaje jménem Skupiny Helios pouze pro výše zmíněné účely a v souladu s platnou legislativou. Pokud Skupina Helios používá softwarové náčiní pro jiné účely nebo ukládá osobní data na serverech mimo Evropskou Unii, používá jako součást smlouvy s poskytovatelem těchto služeb coby bezpečnostní opatření schválená standardizovaná smluvní ustanovení.

Uživatel může od Skupiny Helios kdykoli požadovat přístup ke svým údajům a jejich úpravu (a v tomto ohledu také přerušení jejich zpracovávání), přenositelnost dat (v případě osobního souhlasu nebo smlouvy) nebo vymazání svých osobních údajů (to se nevztahuje na údaje potřebné pro smlouvu po dobu její platnosti). Uživatel může kdykoli zrušit poskytnutý souhlas se zpracováváním svých osobních údajů nebo vznést námitku proti používání svých údajů k účelům přímého marketingu.  Uživatel by tak měl učinit zasláním upozornění s předmětem/textem: GDPR – COLOR – Slovakia na naši e-mailovou adresu: [email protected] nebo poštou na adresu: Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Slovinsko. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které bylo realizováno na základě souhlasu až do jeho zrušení. Každý jedinec, který zadal své údaje, má také právo na podání stížnosti přímo u Komisaře pro informace, pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s platnými právními předpisy.