PŘÍSPĚVEK K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ: ZAVÁDĚNÍ RECYKLOVANÝCH NÁDOB NA BARVY

Společnost Color s hrdostí oznamuje, že jako součást našeho závazku k udržitelnosti a minimalizaci dopadu našich produktů a činností na životní prostředí zavádíme recyklované obaly na barvy. Obsah našich kbelíků byl vždy naší prioritou, nyní však rozšiřujeme naše úsilí i na kbelíky samotné. V březnu 2023 jsme představili první řadu produktů balených v recyklovaných obalech. Tyto nové obaly lze snadno rozpoznat podle výrazné šedé barvy a štítku s logem, které označuje jejich ekologický charakter. Barva uvnitř těchto šedých kbelíků zůstává stejně kvalitní jako v našich tradičních bílých obalech. Do budoucna se chystáme přejít na recyklované obaly pro celý náš sortiment produktů.

Výhody recyklovaných plastových obalů

Obaly jsou významným zdrojem plastového odpadu, který představuje závažný problém pro životní prostředí. Plast má však výjimečnou flexibilitu, která není snadno nahraditelná, zejména u nádob na barvy. Řešení spočívá v recyklaci plastů a přechodu na oběhové hospodářství. Recyklací plastů nejen zabraňujeme jejich hromadění v životním prostředí, ale také šetříme přírodní zdroje, snižujeme uhlíkovou stopu, spotřebu energie a emise skleníkových plynů.

Vysoce kvalitní obaly z recyklovaného plastu

Jelikož jsme si vědomi hodnoty plastového odpadu, rozhodli jsme se využít jeho potenciál. Zavázali jsme se podporovat projekty našich partnerů zaměřené na výrobu plastových obalů z recyklovaných materiálů, jejich začlenění do naší produktové řady a další rozvoj recyklovaných nádob na barvy. V naší výzkumné a vývojové laboratoři proběhlo důkladné testování, abychom zajistili, že obaly splňují potřebná kritéria pro stabilitu při manipulaci, zbarvení, kompresní tlak a nepropustnost. Naše balicí linky a míchací systémy byly rovněž podrobeny důkladnému testování, aby byla zaručena bezproblémová integrace těchto obalů do celého procesu. Víka a rukojeti se v současnosti nadále vyrábějí z primárního plastu, aby byla zachována optimální kvalita a stabilita. Složení obalů z recyklovaného plastu z jednoho materiálu zaručuje, že jsou 100% recyklovatelné.

Vidíte-li šedou barvu, víte, že přecházíme na zelenou

Naše nové ekologické obaly jsou vyrobeny z tzv. post-spotřebitelského recyklovaného plastu (PCR) pocházejícího z domácností a sběru komerčního odpadu. Protože se plastový odpad netřídí podle barvy, kombinace různých odstínů dává našim obalům výrazný šedý odstín. Šedá barva se tak stává vizuálním vyjádřením našeho závazku k ekologičnosti a symbolizuje naše odhodlání chránit životní prostředí. Jinými slovy: vidíte-li šedou barvu, víte, že přecházíme na zelenou.