FORMOVANIE OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA: ZAVEDENIE RECYKLOVANÝCH OBALOV NA FARBY

V rámci nášho záväzku k udržateľnosti a minimalizácii vplyvu našich výrobkov a činností na životné prostredie spoločnosť Color s hrdosťou oznamuje zavedenie recyklovaných obalov na farby. Vždy sme uprednostňovali obsah našich nádob a teraz rozširujeme naše úsilie aj na samotné obaly. V marci 2023 sme predstavili náš prvý rad výrobkov balených v recyklovaných obaloch. Tieto nové obaly možno ľahko identifikovať podľa ich charakteristickej sivej farby a štítku s označením, ktorý poukazuje na ich ekologický charakter. Farba vo vnútri týchto sivých nádob zostáva rovnako kvalitným produktom, aký sa nachádza v našich tradičných bielych nádobách. Zaväzujeme sa, že v budúcnosti prejdeme na recyklované nádoby s celým naším sortimentom výrobkov.

Výhody recyklovaných plastových obalov

Obaly slúžia ako významný zdroj plastového odpadu, čo predstavuje významný environmentálny problém. Plast však disponuje výnimočnou prispôsobivosťou, ktorá nie je ľahko nahraditeľná, najmä v prípade obalov na farby. Riešenie spočíva v recyklácii plastov a prechode na obehové hospodárstvo. Recykláciou plastov nielenže predchádzame ich hromadeniu v životnom prostredí, ale zároveň šetríme prírodné zdroje, znižujeme uhlíkovú stopu, spotrebu energie a emisie skleníkových plynov.

Obaly prvotriednej kvality z recyklovaného plastu

Uvedomujúc si hodnotu plastového odpadu sme sa rozhodli využiť jeho potenciál. Zaviazali sme sa podporovať projekty našich partnerov zamerané na výrobu plastových nádob z recyklovaných materiálov, začleniť ich do nášho sortimentu výrobkov a ďalej napredovať vo vývoji recyklovaných obalov na farby. V našom výskumnom a vývojovom laboratóriu sa uskutočnilo prísne testovanie, aby sa zabezpečilo, že obaly spĺňajú potrebné kritériá na stabilitu pri manipulácii, zafarbenie, kompresný tlak a nepriepustnosť. Dôkladnému testovaniu boli podrobené aj naše baliace linky a miešacie systémy, aby sa zaručila bezproblémová integrácia obalov v celom procese. V súčasnosti sa vrchnáky a rukoväte nádob naďalej vyrábajú z primárneho plastu, aby sa zachovala optimálna kvalita a stabilita. Zloženie nádob z recyklovaného plastu z jedného materiálu zaručuje, že sú 100% recyklovateľné.

Keď vidíte sivú farbu, viete, že sa správame ekologicky

Naše nové ekologické obaly sú vyrobené z recyklovaných plastov (PCR), pochádzajúcich z domácností a zberní komerčného odpadu. Keďže plastový odpad sa netriedi na základe farby, kombinácia rôznych odtieňov dáva našim obalom výrazný sivý odtieň. Táto sivá farba slúži ako vizuálne znázornenie nášho záväzku k ekologickej šetrnosti a symbolizuje naše odhodlanie chrániť životné prostredie. Inými slovami: keď vidíte sivú farbu, viete, že sa správame ekologicky.