Dřevěné povrchy v exteriéru vynikají přírodní krásou dřeva, které se vyznačuje přirozenou ochranou – není však dlouhodobá. Dřevo ztrácí svůj přirozený lesk a původní barvu, kterou LAZURA NA DŘEVO COLOR pomáhá dlouhodobě udržovat a navíc dřevo chrání před povětrnostními vlivy (UV záření, déšť a sníh) a pomáhá zachovat jeho dobrý stav.

Při každé aplikaci lazury povrch dřeva ztmavne. Pokud nechcete, aby byl konečný vzhled tmavší než zvolený odstín, přidejte ke zvolenému odstínu lazury určenému k renovaci bezbarvou lazuru na dřevo.

Pro získání lepšího a elegantnějšího konečného vzhledu povrchu doporučujeme jemné přebroušení mezi jednotlivými vrstvami. V tomto případě musí mezi nanesením první vrstvy a broušením uplynout 24 hodin. Před nanesením další vrstvy odstraňte všechen prach, který se během broušení vytvořil. Nátěr bude suchý po 2–3 dnech.

Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte pryskyřičné a tropické druhy dřeva před použitím LAKU COLOR  NITRO ŘEDIDLEM COLOR.

Doporučujeme, abyste nejprve použili RYCHLESCHNOUCÍ ZÁKLADNÍ LAK COLOR::

Pro lepší vzhled a dlouhodobější ochranu zvoleného dřevěného povrchu doporučujeme nejprve nanést RYCHLESCHNOUCÍ ZÁKLADNÍ LAK COLOR, lehce obrousit povrch mezi jednotlivými vrstvami a po uvedené době schnutí nanést na povrch ochranný RYCHLESCHNOUCÍ LAK COLOR v jedné nebo dvou vrstvách.

Vodouředitelný RYCHLESCHNOUCÍ LAK COLOR doporučujeme použít v těchto případech:

  • chcete-li, aby lak rychle schnul,
  • nechcete-li kupovat ředidlo na ředění a čištění použitých nástrojů

Ve špatně větraných místnostech může vznikat silný zápach z organických rozpouštědel, proto k nátěru částí nábytku v interiéru nedoporučujeme používat nátěry na bázi alkydových pojiv. V tomto případě doporučujeme použít AKRYLÁTOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA DŘEVO COLOR, který je na bázi vody a nezapáchá. ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA DŘEVO COLOR je vhodný pro všechny dřevěné povrchy v exteriéru, nábytek v interiérech budov, dřevěné konstrukce, různá obložení apod.

Před aplikací výrobku EMAIL COLOR vždy doporučujeme použít ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV COLOR. Doporučujeme jej použít zejména v těchto případech:

– k ochraně kovových nebo ocelových povrchů před korozí,
– k zajištění dobré přilnavost dalších vrstev nátěrového materiálu,
– k zajištění dobré krycí schopnosti,
– k usnadnění práce.

Odstraňujete-li rez pomocí chemických látek na bázi kyselin (fosfor), je nutné povrch důkladně opláchnout vodou a vysušit a teprve poté lze použít ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV COLOR. Zbytky těchto látek zabraňují schnutí základního nátěru.

Železné a ocelové povrchy na renovaci řádně připravíte mechanickým nebo chemickým odstraněním rzi (po chemickém odstranění rzi povrch důkladně opláchněte vodou). K odstranění mastnoty a jiných nečistot použijte NITRO ŘEDIDLO COLOR.

U dřeva z jehličnatých stromů nesmí vlhkost překročit 15 %, u dřeva z listnatých stromů 12 %. Suchý povrch se musí obrousit a očistit, k odstranění veškerého vosku, pryskyřice či mastnoty je nutné použít NITRO ŘEDIDLO COLOR. Při renovaci očistěte a obruste pouze nepoškozené nátěry, je-li nátěr poškozený, zcela jej odstraňte.

Použité nástroje doporučujeme po provedení nátěru ihned očistit.

Barvy a laky na bázi rozpouštědel se ihned po použití příslušných nástrojů snadno a rychle smyjí; za tímto účelem použijte menší množství ŘEDIDLA NA EMAIL COLOR (což rovněž pomáhá snížit dopad na životní prostředí).

Obaly předejte k likvidaci na místech k tomuto účelu určených.

Obaly se zbytky ŘEDIDLA NA EMAIL COLOR odvezte do sběrny nebezpečného odpadu, abyste zajistili správnou likvidaci nepoužitého ředidla. Vyprázdněné obaly odvezte do recyklačního místa.

Z povrchu odstraňte špatně držící staré nátěry, prach a jiné nečistoty, zbytky tapet nebo lepidel. Při odstraňování nečistot vodou (mokré čištění) musí být povrch před aplikací impregnace zcela suchý. Velké spáry a poškozené části povrchu stěny vyplňte vyrovnávacím tmelem na minerální bázi.

Barvu lze nanášet přímo na tapety, jedná-li se o sklovláknité nebo reliéfní tapety. Doporučujeme nejprve provést impregnaci přípravkem EMULZE 1 : 5 COLOR.

INTERIÉROVÁ BARVA NA STĚNY COLOR se může zředit nejvýše do 15 % obsahu. Zředíte-li barvu vodou více, než je doporučeno, krycí schopnost barevného filmu se úměrně snižuje.

Barvu je možné tónovat připravenými pigmentovými koncentráty nejvýše do 3 % obsahu.   Pro povrch, který chcete natřít, si připravte dostatečné množství tónované barvy, abyste zajistili rovnoměrný barevný tón na celém povrchu. Ručně znovu namíchat přesný odstín je obtížné.

Mějte na paměti účinky povětrnostních vlivů:

FASÁDNÍ BARVY COLOR se nesmí nanášet za deště, mlhy nebo silného větru. Za slunečného počasí musí být fasáda zastíněná, aby nedošlo k nerovnoměrnému schnutí, což má vliv na kvalitu nátěru.

Povrchy napadené plísněmi nebo řasami se musí před nanesením nátěru opatřit vhodným biocidním přípravkem. Jakmile je povrch fasády suchý, můžete plíseň mechanicky odstranit. Postup lze opakovat několikrát, v závislosti na stupni napadení.

LAZURA NA DŘEVO COLOR zajišťuje odpovídající ochranu dřevěných povrchů před vlhkostí a povětrnostními vlivy, zabraňuje tvorbě prasklin a vniknutí vody do dřeva, proto je LAZURA NA DŘEVO COLOR vhodnou volbou pro ochranu dřevěných povrchů v exteriéru. LAK COLOR je správnou volbou, chcete-li chránit dřevěné povrchy v interiéru, protože tato forma ochrany je vhodná pro prvky, které jsou rozměrově stabilní a nejsou přímo vystaveny povětrnostním vlivům.