EMAIL ŘEDIDLO

CO

COLOR ŘEDIDLO NA EMAIL se používá k ředění rozpouštědlových emailů a laků COLOR. Používá se také k čištění nářadí po nanesení nátěru.

PROČ

COLOR ŘEDIDLO NA EMAIL umožňuje ředit rozpouštědlové emaily a laky COLOR a usnadňuje čištění mastnoty z kovových povrchů, které chceme ošetřit nátěrem.

JAK

Při ředění rozpouštědlových nátěrových hmot dodržujte poměr ředění uvedený na obalu. Při čištění nářadí používejte vhodné ochranné prostředky, například ochranné rukavice.

Bezpečnostní list:

BALENÍ:

1.00 l

  • ředění rozpouštědlových emailů a laků COLOR
  • dřevěné povrchy
  • kovové povrchy
  • čištění nářadí po nanesení nátěru
prázdné obaly sběrny odpadů k recyklaci
obaly se zbytky ředidla sběrny nebezpečného odpadu
skladování od +5 °C
do +35 °C