EMAIL RIEDIDLO

Čo

COLOR EMAIL RIEDIDLO je určené na riedenie rýchloschnúcich emailov a lakov.
Používa sa na čistenie náradia po aplikácii COLOR EMAILU a iných náterov na báze rozpúšťadiel. Používame ho aj na odstraňovanie mastnoty z povrchov pred nanášaním náterov.

PreČo

COLOR EMAIL RIEDIDLO umožňuje riedenie rýchloschnúcich emailov a lakov a pomáha pri odstraňovaní nečistôt z kovových povrchov, ktoré chceme ošetriť náterom.

Ako

Pri riedení náterov na báze rozpúšťadiel dodržiavajte pomer riedenia, ktorý je uvedený na obale. Pri čistení náradia používajte vhodné ochranné prostriedky (napr. ochranné rukavice).

Bezpečnostný list:

Balenie:

1.00 l

  • drevené povrchy
  • kovové povrchy
  • čistenie
  • odmasťovanie
  • čistenie náradia po natieraní
prázdny obal zberne odpadov
na recyklovanie
obaly so zvyškami riedidla zberne nebezpečného odpadu
skladovanie od +5 °C
do +35 °C