NITRO RIEDIDLO

Čo

COLOR NITRO RIEDIDLO je určené na riedenie farieb a lakov na báze rozpúšťadiel a nitro báze. Používa sa aj na čistenie náradia po ukončení práce.

PreČo

COLOR NITRO RIEDIDLO nám umožňuje riedenie farieb a lakov na báze rozpúšťadiel a nitro báze, napomáha tiež pri čistení povrchov, ktoré chceme chrániť. Z kovových povrchov odstránime mastnoty, z drevených vosky a živice.

Ako

Pri riedení náterov a lakov na nitro báze dodržiavajte pomer riedenia, ktorý je uvedený na obale. Pri čistení náradia používajte vhodné ochranné prostriedky (napr. ochranné rukavice).

Balenie:

1.00 l

  • drevené povrchy
  • kovové povrchy
  • čistenie
  • odmasťovanie
  • čistenie náradia po natieraní
prázdny obal zberne odpadov
na recyklovanie
obaly so zvyškami riedidla zberne nebezpečného odpadu
skladovanie od +5 °C
do +35 °C