NITRO ŘEDIDLO

CO

COLOR NITRO ŘEDIDLO je určeno k ředění rychleschnoucích rozpouštědlových nátěrů, barev a laků. Používá se také k čištění nářadí po skončení práce.

PROČ

COLOR NITRO ŘEDIDLO umožňuje ředění rychleschnoucích rozpouštědlových barev a laků. Můžeme též čistit povrchy, které chceme opatřit ochranným nátěrem. Pomocí COLOR NITRO ŘEDIDLA odstraníte z kovových povrchů mastnotu, z dřevěných povrchů vosk a pryskyřice.

JAK

Při ředění barev dodržujte poměr ředění uvedený na obalu. Při čištění nářadí používejte vhodné ochranné prostředky, například ochranné rukavice.

Bezpečnostní list:

BALENÍ:

1.00 l

  • dřevěné povrchy
  • kovové povrchy
  • čištění
  • odmaštění
  • čištění nářadí po nanesení nátěru
prázdné obaly sběrny odpadů k recyklaci
obaly se zbytky ředidla sběrny nebezpečného odpadu
skladování od +5 °C
do +35 °C