AKRYLÁTOVÁ OMIETKA

Čo

COLOR AKRYLÁTOVÁ OMIETKA je dekoratívna omietka na finálne spracovanie vnútorných a vonkajších stenových povrchov. Najčastejšie sa používa ako záverečná vrstva na spracovanie fasádnych povrchov. COLOR AKRYLÁTOVÁ OMIETKA je biela a zafarbená ochranno-dekoratívna omietka Z alebo R štruktúry. Pred použitím povrch pripravíme formou predchádzajúceho nanesenia COLOR GRUND, ktorý ešte zlepší účinok ochrany.

PreČo

COLOR AKRYLÁTOVÁ OMIETKA je vhodná na záverečné spracovanie vnútorných a vonkajších povrchov Z a R štruktúry, pretože sa vyznačuje dobrou priľnavosťou k väčšine podkladov, poveternostnou stabilitou a odolnosťou voči oteru a nárazom. Stenové povrchy s ňou získajú ochranu, ktorú si zaslúžia.

Ako

COLOR AKRYLÁTOVÚ OMIETKU v originálnom obale dobre premiešajte miešadlom. Podľa potreby rozrieďte vodou (maximálne 1,0 dcl na vedro omietky). Nanášajte manuálne, murárskym hladidlom z nehrdzavejúcej ocele v hrúbke najväčšieho zrna. Pred začiatkom práce primerane zakryte okná, dvere a kovové časti. Podklad spevnite COLOR GRUND v odtieni omietky. Po 24 hodinách sušenia môžete nanášať COLOR AKYLÁTOVÚ OMIETKU. Podklad
musí byť rovný, čistý, suchý, pevný a nesmie byť zamrznutý.
Na dosiahnutie rovnomernej štruktúry COLOR AKRYLÁTOVÚ OMIETKU – Z ihneď vyťahujeme kruhovito.
COLOR AKRYLÁTOVÚ OMIETKU – R po krátkom sušení pomocou plastového hladidla vytiahneme v požadovanej štruktúre: kruhovo, zvislo alebo vodorovne. Na vytvorenie štruktúry používame plastové hladidlo. Aplikačná teplota by mala byť v rozmedzí od + 5 °C do + 35 °C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80 %. Omietka sa nesmie nanášať na povrchy, ktoré sú počas práce exponované slnku, dažďu, vetru alebo hmle. Odporúčame, aby bola fasáda primerane chránená ešte 24 hodín po nanášaní.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA:

Bezpečnostný list:

Balenie:

25 kg

Výpočet spotreby

Zadajte plochu pre rýchly výpočet:
m2=

* Spotreba sa počíta na jeden náter.
  • vonkajšie povrchy
  • odolnosť voči vode, paropriepustnosť
  • ochrana pred pove­ ternostnými vplyvmi (slnko, dážď, sneh)
  • ochrana pred oterom a nárazmi
riedenie max. 1 dcl
nanášanie murárske hladidlo
aplikačná teplota od +5 °C
do +35 °C
sušenie 25 hodín
počet vrstiev 1x
spotreba na jednu vrstvu 1,5 mm Z =
cca. 2,5 kg/m²
2,0 mm R =
cca. 3,0 kg/m²
skladovanie od +5 °C
do +35 °C